Zasebnost

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI STRANK (11.6.2018)

N-21 d.o.o. (»mi« ali »naše«) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje k zaščiti vaših osebnih podatkov.
Ta pravilnik o zasebnosti opisuje kako varujemo vaše osebne podatke in vas obvešča o pravicah glede varovanja zasebnosti ter o pravnih določbah, ki vas ščitijo.

 1. UVOD

Pravilnik o zasebnosti opredeljuje, na kakšen način zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke. Vanj so vključeni vsi osebni in ostali podatki, ki nam jih posredujete ob vpisu na našo spletno stran, nakupu naših izdelkov, storitve ali vstopnic oziroma pri komunikaciji z nami preko emaila, telefona ali osebno na prireditvah ter srečanjih. Pomembno je, da preberete ta pravilnik o zasebnosti  kot tudi vsa obvestila glede varovanja zasebnosti ali obdelovanja podatkov, ki jih posredujemo ob določenih priložnostih, ko zbiramo ali obdelujemo vaše osebne podatke. Tako boste v celoti obveščeni o tem, kako in za kaj uporabljamo vaše podatke. Naše spletne strani niso namenjene otrokom in zavestno ne zbiramo podatkov oseb, mlajših od 18 let.

Oseba za varstvo osebnih podatkov /DPO

Smo ‘skrbniki  podatkov’ in s tem odgovorni za varovanje vaših osebnih podatkov. Imenovali smo osebo za varstvo osebnih podatkov  za nadzor nad podatki (‘DPO’), ki je odgovorna za vprašanja, povezana s  pravilnikom o zasebnosti. Če imate glede pravilnika o zasebnosti kakršnakoli vprašanja, vključno z izvajanjem zakonsko dodeljenih vam pravic, navedenih v nadaljevanju, nam prosim pišite na DPofficerEU@n21.com ali  DPO skrbnika kontaktirajte na spodaj naveden poštni naslov ali telefonski številki:

Podrobni kontaktni podatki

Naši celotni podatki so:

Polni naziv pravne osebe:  N-21 d.o.o.

Naziv DPO: Country Manager

Telefon: 01/424 50 50

Poštni naslov: Koprska 108/a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Email naslov: DPofficerEU@n21.com

Glede varovanja osebnih podatkov se imate kadarkoli pravico pritožiti pristojnemu nadzornemu organu. Vseeno bi cenili, če se s pomisleki, še preden pristopite k nadzornemu organu, obrnete na nas, na zgoraj navedene kontakte.

Spremembe Pravilnika o zasebnosti in vaša dolžnost, da nas obvestite o spremembah

Pravilnik o zasebnosti je bil posodobljen ob zgoraj navedenem datumu,  stare pravilnike lahko pridobite od DPO . Pomembno je, da so vaši osebni podatki, ki jih hranimo, točni in posodobljeni. Prosimo vas, da nas obvestite, če se med trajanjem našega sodelovanja  osebni podatki spremenijo.

Povezave s tretjimi strankami

Naše spletne strani lahko vključujejo povezave do spletnih strani, vtičnikov in aplikacij tretjih strank. S klikom na povezavo ali vzpostavitvijo povezav lahko omogočite tretjim strankam, da zbirajo ali delijo vaše osebne podatke. Spletnih strani tretjih oseb ne nadzorujemo in nismo odgovorni za njihovo upravljanje zasebnosti. Kadarkoli zapustite naše spletne strani, vam priporočamo, da si preberete Pravilnik o zasebnosti vsake spletne strani, ki jo obiščete.

 1. VAŠI OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

Osebni podatki ali osebne informacije pomenijo vse podatke o posamezni osebi, na podlagi katerih se to osebo lahko prepozna. Ne vključuje t.i. anonimnih podatkov, iz katerih je bila identiteta odstranjena.

Lahko zbiramo, uporabljamo, hranimo in prenašamo različne vrste osebnih podatkov o vas, ki smo jih združili v spodaj navedene skupine:

 • Identifikacijski podatki vključujejo ime, priimek, uporabniško ime, številka IBO/ABO/NAP, ime Amwayevega uplina in dosežena stopnja uspešnosti
 • Kontaktni podatki vključujejo naslov za pošiljanje računa, naslov za dostavo, naslov elektronske pošte in telefonske številke
 • Finančni podatki vključujejo podrobnosti o plačilnih karticah, s katerimi ste kupili izdelke ali storitve in so shranjeni, da vam olajšajo ponovno naročanje.
 • Transakcijski podatki vključujejo podrobnosti o izvedenih plačilih od vas in k vam ter druge podrobnosti o izdelkih in storitvah, ki ste jih kupili od nas.
 • Tehnični podatki vključujejo naslov internetnega protokola (IP), vaše podatke ob vpisu, tip in verzijo spletnega brskalnika, nastavitve časa in lokacije, verzije in vrste vtičnikov v brskalniku, operacijski sistem in okolje ter druge tehnološke podatke o napravi, s katero dostopate do naših spletnih strani.
 • Podatki o vaših izbirah kot so stvari, ki vas zanimajo, izbire, povratne informacije in odgovori na anketna vprašanja.
 • Podatki o uporabi vključujejo podatke o vaši uporabi naših spletnih strani, izdelkov in storitev.
 • Tržni in komunikacijski podatki vključujejo vaše izbire o prejemanju tržnega gradiva od nas in izbiro komunikacijskih kanalov.
 • Podatki o nakupu vključujejo zgolj vaše nakupe pri nas.

O vas ne zbiramo nobenih Posebnih kategorij osebnih podatkov (vključno s podrobnostmi o rasni ali etnični pripadnosti, verskimi ali filozofskimi prepričanji, spolnem življenju, spolni usmeritvi, političnih mnenjih, članstvih v sindikatih, podatkih o zdravstvenem stanju in genetskimi ali biometričnimi podatki). Prav tako ne zbiramo podatkov o kazenskih ovadbah in prekrških. V kolikor bomo v prihodnje od vas zbirali Posebne kategorije osebnih podatkov, smo po zakonu obvezani, da od vas dobimo privoljenje, preden bi obdelovali te posebne kategorije osebnih podatkov.

 

V primeru, da nam osebnih podatkov ne posredujete

Kadar nas zakon ali pogoji z vami sklenjene pogodbe obvezujejo k zbiranju vaših osebnih podatkov in nam na našo zahtevo teh osebnih podatkov ne priskrbite, bo morda okrnjeno izvajanje že obstoječe ali trenutno sklenjene medsebojne pogodbe (kot na primer dobava blaga ali storitev). V tem primeru bomo preklicali izdelke ali storitve, ki ste jih naročili od nas, a vas bomo o tem pravočasno obvestili.

 1. KAKO ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Osebne podatke o in od vas zbiramo z različnimi metodami, ki vključujejo:

 • Neposredne stike Identifikacijske, kontaktne, finančne, transakcijske, tržne in komunikacijske podatke in podatke o vaših izbirah in podatke o nakupu nam lahko posredujete z izpolnitvijo obrazcev ali nam jih pošljete po pošti, posredujete po telefonu, elektronski pošti ali kako drugače. Ti podatki vključujejo osebne podatke, ki nam jih posredujete, ko:
  • kupite naše izdelke ali storitve;
  • na naših spletnih straneh ustvarite uporabniški račun;
  • se naročite na naše storitve;
  • zahtevate, da vam pošljemo promocijsko gradivo;
  • sodelujete v nagradni igri, tekmovanju ali anketi;
  • nam pošljete povratne informacije.
 • Avtomatične tehnologije ali interakcije Ko delujete v okviru naših spletnih straneh in/ali kupite izdelke, lahko samodejno zbiramo Tehnične podatke in Podatke o uporabi glede opreme, načina in vzorca iskanja. Te osebne podatke zbiramo z uporabo piškotkov, strežniških poročil ter z drugimi podobnimi tehnologijami.
 1. KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN S KAKŠNIM NAMENOM

Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo, kadar nam zakonodaja to dopušča. Najpogosteje bomo vaše osebne podatke uporabljali v naslednjih okoliščinah:

 • Ko moramo izpolnjevati pogoje pogodbe, ki jo nameravamo skleniti ali smo jo že sklenili z vami.
 • Ko je to potrebno za naše legitimne interese (ali interese tretjih strank), seveda le v primeru ko vaši interesi ter zagotovljene pravice niso v nasprotju s temi interesi.
 • Kjer moramo upoštevati pravno ali zakonsko zahtevo.

Prizadevamo si, da skrbno premislimo in uravnotežimo vsak potencialni vpliv na vas (v pozitivnem in negativnem smislu) ter vaše pravice, preden za legitimne interese obdelujemo vaše osebne podatke. Osebnih podatkov ne uporabljamo za zgoraj našteto v primerih, ko bi vpliv na vas pretehtal nad našim interes, razen z vašim privoljenjem ali kadar to zahteva ali omogoča zakonodaja.

Zakonsko utemeljeni razlogi, na podlagi katerih bomo obdelovali vaše osebne podatke, so našteti v spodaj navedeni tabeli. V večini primerov obstaja pravna osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov, v nekaterih pa potrebujemo vaše soglasje.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo iz enega ali več zakonsko utemeljenih razlogov, odvisno od namena, za katerega vaše podatke uporabljamo. Prosimo, kontaktirajte nas, če potrebujete podrobnosti glede specifične zakonske utemeljitve, na podlagi katere obdelujemo vaše osebne podatke, kadar je bila navedena več kot ena utemeljitev iz tabele, ki sledi.

 

Namen/aktivnost Vrsta podatkov Zakonska podlaga za obdelavo, vključno z osnovo za legitimne interese
Registracija nove stranke Identifikacijski, kontaktni Izvedba pogodbe z vami

 

Potrebno za naše legitimne interese, da spletna stran omogoča poslovno funkcionalnost

Obdelava in dobava vašega naročila, kadar to velja:

(a) Upravljanje s plačili, pristojbinami in stroški

(b) Zbiranje in vračanje denarja, ki nam ga dolgujete

Identifikacijski, kontaktni, finančni, transakcijski, tržni in komunikacijski Izvedba pogodbe z vami

 

Potrebno za naše legitimne interese, da izterjamo vaše dolgove

Upravljanje našega odnosa z vami, ki vključuje:

 

(a) Obveščanje o spremembah pogojev storitev ali pravilnika o zasebnosti

 

(b) Prošnja, da nam posredujete izkušnjo ali sodelujejo v anketi

Identifikacijski, kontaktni, podatki o vaših izbirah, tržni in komunikacijski podatki Izvedba pogodbe z vami

 

Potrebno za izvršitev  zakonskih obvez

 

Potrebno za naše legitimne interese za posodabljanje podatkovne baze ter za preučitev, kako stranke uporabljajo naše izdelke/storitve

Da vam omogočimo sodelovanje v nagradnem žrebanju, tekmovanju ali izpolnjevanju ankete Identifikacijski, kontaktni, podatki o vaših izbirah, podatki o uporabi, tržni in komunikacijski podatki Izvedba pogodbenih obveznosti

 

Potrebni za naše legitimne interese, da preučimo, kako stranke uporabljajo naše izdelke/storitve, da jih razvijamo in širimo svoj posel

Da upravljamo in ščitimo svoj posel in naše spletne strani (vključno z odpravljanjem težav, analizami podatkov, preizkušanjem, sistemskim vzdrževanjem, podporo, poročanje in gostovanjem podatkov) Identifikacijski, kontaktni, tehnični Potrebni za naše legitimne interese za upravljanje posla, zagotavljanje administracijskih in IT storitev, varnosti omrežja in preprečitev zlorab.

 

Potrebno za izvršitev zakonskih obvez

Namen/aktivnost Vrsta podatkov Zakonska podlaga za obdelavo, vključno z osnovo za legitimne interese
Da vam na spletnih straneh omogočimo ustrezne vsebine in oglase ter merimo učinkovitost oglasov, ki vam jih posredujemo Identifikacijski, kontaktni, podatki o vaših izbirah, podatki o uporabi, tržni in komunikacijski podatki, tehnični Potrebno za naše legitimne interese, da preučimo, kako stranke uporabljajo naše izdelke/storitve, da jih razvijamo, da širimo svoj posel in obveščamo o tržni strategiji
Da uporabimo analitične podatke, da izboljšamo naše spletne strani, izdelke/storitve, trženje, stike s strankami in izkušnje Tehnični, podatki o uporabi Potrebno za naše legitimne interese, da razumemo, kako stranke uporabljajo naše izdelke in storitve, da ohranjamo spletno stran osveženo in aktualno, da razvijemo naš posel in sporočamo tržno strategijo
Da predlagamo in vam svetujemo glede izdelkov ali storitev, ki vas utegnejo zanimati Identifikacijski, kontaktni, tehnični, podatki o uporabi, podatki o izbirah Potrebno za naše legitimne interese, da razumemo naše izdelke/storitve in širimo svoj posel
Da ustvarimo poročila o nakupih za vas in vašega upline NAP-a, kjer je to predvideno Identifikacijski, podatki o nakupu Izvedba pogodbenih obveznosti

Potrebno za naše legitimne interese, zagotavljanje poslovne funkcionalnosti na

Naše promocijske ponudbe

Vaše identifikacijske, kontaktne, tehnične podatke ter podatke o uporabi in izbirah lahko uporabimo za oblikovanje naše slike o tem, kaj bi utegnili želeti ali potrebovati oziroma kaj bi vas lahko zanimalo. Na tak način odločamo, kateri izdelki, storitve in posebne ponudbe bi bile lahko za vas relevantne (to imenujemo trženje). Od nas boste prejemali trženjsko gradivo, če ste od nas zahtevali podatke ali od nas kupili blago ali storitve ter se ob tem niste odjavili od prejemanja tovrstnega gradiva.

Trženje tretjim strankam

Vaših osebnih podatkov za potrebe trženja ne delimo s tretjimi strankami. Če se ti pogoji v prihodnje spremenijo, se zavezujemo, da bomo pred tem od vas morali pridobiti izrecno dovoljenje za to.

Odjava

Od prejemanja tržnih sporočil od nas se lahko kadarkoli odjavite tako, da stopite v stik z nami. Odjava od prejemanja tržnih sporočil ne zajema izbrisa osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali pri nakupu blaga/storitev ali pri drugih transakcijah, katere ste pred tem izvedli z nami.

Piškotki

Spletni brskalnik lahko prilagodite tako, da onemogočite vse ali nekatere piškotke v brskalniku oziroma da vas obvešča, kadar spletne strani nastavijo ali dostopajo do piškotkov. Če piškotke onemogočite ali zavrnete, morate vedeti, da nekateri deli te spletne strani ne bodo dostopni oziroma ne bodo delovali v celoti. Za več podatkov glede piškotkov, ki jih uporabljamo, si preberite Politiko piškotkov na naši spletni strani.

Sprememba namena

Vaše osebne podatke bomo uporabili samo za namen, za katerega smo jih zbrali, razen v primeru, ko  utemeljeno smatramo, da jih lahko uporabimo iz drugih razlogov ter so ti razlogi skladni s prvotnim namenom zbiranja.  . V primeru, da bi vaše osebne podatke potrebovali za druge, Če s tem nepovezane namene, vas bomo o tem obvestili in razložili zakonsko osnovno, ki nam to omogoča. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi brez vaše vednosti in soglasja, v skladu z zgoraj navedenimi pravili, kadar to določa ali dopušča zakonodaja

 1. RAZKRITJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke bomo z drugimi delili izključno v primerih, ko nam zakonodaja to dopušča. Vaše osebne podatke bomo morda morali deliti s strankami, navedenimi spodaj:

 • Ponudniki storitev, ki omogočajo storitve IT in sistemske administracije, da lahko upravljamo naše spletne strani.
 • Organizacije tretjih strank, ki nam sicer pomagajo pri dobavljanju blaga, storitev in podatkov za vas.
 • Tretje stranke, ki so naštete v zgornji tabeli.
 • Stranke, poslovno povezane z Network TwentyOne sistemom.
 • Tretje stranke, katerim se lahko odločimo prodati, prenesti ali združiti del našega posla ali premoženja. Če pride do spremembe v lastništvu našega posla, novi lastniki vaše osebne podatke lahko uporabljajo na način, kot je naveden v tem pravilniku o zasebnosti.
 • Revizorji in drugi poklicni poslovni svetovalci.
 • Organi kazenskega pregona ali druge vladne in regulativne agencije oziroma druge tretje stranke, ki to zahtevajo v skladu z ustrezno zakonodajo ali uredbo.

Od vseh tretjih strank zahtevamo varovanje vaših osebnih podatkov in ravnanje z njimi v skladu z zakonodajo. Ponudnikom storitev tretjih strank ne dovoljujemo uporabe vaših osebnih podatkov za lastne namene in jim obdelavo vaših osebnih podatkov dovoljujemo izključno za določen namen in v skladu z našimi navodili.

 1. MEDNARODNE IZMENJAVE / ZASEBNOSTNI ŠČIT EU-ZDA

Vaše osebne podatke lahko delimo z našim poslovno pridruženim podjetjem Network TwentyOne International, Inc. (»N21 USA«) v Združenih državah Amerike, ki razvija in vzdržuje naše spletne stranki v našem imenu. To vključuje prenos vaših podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP). N21 USA sodeluje v okviru Zasebnostnega ščita EU-ZDA glede zbiranja, uporabe in hrambe osebnih podatkov iz držav članic Evropske skupnosti. N21 USA je je registriran pri ameriškem ministrstvu za trgovino (Department of Commerce), ki upošteva načela Zasebnostnega ščita. Za več podatkov o načelih Zasebnostnega ščita obiščite povezavo https://www.commerce.gov/tags/eu-us-privacy-shield. Izjavo N21 USA glede pravilnika Zasebnostnega ščita EU-ZDA lahko pregledate na naslednji povezavi: http://www.n21mobile.com/privacy/EU_US_Privacy_Shield_Policy.pdf

Kadarkoli prenašamo vaše osebne podatke izven EGP bomo v vsakem primeru zagotovili primerljivo stopnjo zaščite tako, da bomo zagotovili izvajanje vsaj enega od naslednjih varnostnih mehanizmov:

Prosimo, kontaktirajte nas, če potrebujete dodatne podatke glede specifičnih mehanizmov, ki jih uporabljamo, ko vaše osebne podatke prenašamo izven območja EGP.

 1. VARNOST PODATKOV

Uveljavili smo ustrezne varnostne ukrepe, da bi vaše osebne podatke zaščitili pred izgubo, dostopom in uporabo nepooblaščenih oseb, spreminjanjem in razkritjem. Poleg tega dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo tistim zaposlenim, agentom, pogodbenim sodelavcem in drugim tretjim osebam, ki bi jih ti podatki zanimali iz poklicnih razlogov. Vaše osebne podatke smejo obdelovati samo po naših navodilih in zavezani so k varovanju zaupnosti podatkov. Vzpostavili smo postopke za ukrepanje proti domnevnim kršitvam osebnih podatkov in v tem primeru obvestimo vas in ustrezni organ za obravnavanje kršitve, če nam zakonodaja to določa.

 

 

 1. SHRANJEVANJE OSEBNIH PODATKOV – Kako dolgo boste uporabljali moje osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo shranjevali samo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namenov, za katere smo jih zbirali, vključno z izpolnjevanjem vseh pravnih, računovodskih ali poročevalskih zahtev. Za določitev primerne dobe shranjevanja osebnih podatkov upoštevamo količino, naravo in občutljivost osebnih podatkov, potencialno tveganje za škodo zaradi nepooblaščene uporabe ali razkritja vaših osebnih podatkov, namene, zaradi katerih obdelujemo vaše osebne podatke in ali je te namene mogoče doseči tudi na druge načine ter veljavno zakonodajo. Podrobnosti o času shranjevanja glede različnih vidikov vaših osebnih podatkov so na voljo v pravilniku o shranjevanju podatkov, ki vam je na voljo, kadarkoli nam izrazite zahtevek za vpogled.

 1. VAŠE ZAKONSKE PRAVICE

V zvezi z vašimi osebnimi podatki vam zakonodaja, pod določenimi pogoji, zagotavlja določene pravice z varovanjem osebnih podatkov.

Zahteva po dostopu do svojih osebnih podatkov (znan kot ‘zahtevek po dostopu do podatkov’). Ta vam omogoča, da  prejmete kopijo svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo ter preverite, da jih obdelujemo v skladu z zakonodajo.

Zahteva po popravku osebnih podatkov, ki jih hranimo. To vam omogoča, da popravite nepopolne ali netočne podatke, ki jih hranimo, čeprav bomo morda morali preveriti točnost popravljenih podatkov, ki nam jih boste sporočili.

Zahteva po izbrisu osebnih podatkov. Ta vam omogoča, da od nas zahtevate izbris ali odstranitev osebnih podatkov, v kolikor ne  obstaja utemeljen razlog, da jih še naprej obdelujemo. Imate tudi pravico, da od nas zahtevate izbris ali odstranitev osebnih podatkov, če ste uspešno uveljavili pravico do ugovora glede obdelovanja podatkov (pojasnjeno spodaj), v primerih, ko naj bi vaše podatke obdelovali na nezakonit način ali kadar lokalna zakonodaja od nas zahteva, da izbrišemo vaše osebne podatke. Vedno morda ne bomo zmožni ugoditi vaši zahtevi po izbrisu podatkov zaradi  morebitnih posebnih pravnih razlogov, ki vam jih bomo v času vložitve vaše zahteve tudi sporočili.

Ugovor glede obdelave osebnih podatkov, kadar so naši razlogi (ali razlogi tretje stranke) legitimni, vendar glede vaše specifične situacije obstajajo posebne okoliščine, zaradi katerih želite ugovarjati obdelavi podatkov, ker menite, da vpliva na vaše osnovne pravice in svoboščine. Pravico imate tudi do ugovora, kadar vaše osebne podatke obdelujemo z namenom neposrednega trženja. V nekaterih primerih vam lahko dokažemo, da imamo prepričljive legitimne razloge za obdelavo vaših podatkov, ki lahko preglasijo vaše pravice in svoboščine.

Zahtevek po omejitvi obdelave osebnih podatkov vam omogoča, da od nas zahtevate ustavitev obdelave svojih osebnih podatkov v naslednjih primerih: (a) kadar želite, da popravimo točnost podatkov; (b) kadar je naša uporaba podatkov nezakonita, a ne zahtevate, da bi jih izbrisali; (c) kjer od nas želite, da obdržimo podatke, čeprav jih ne potrebujemo več, z namenom ustanovitve, uveljavitve ali obrambe pravnih zahtevkov; ali (d) ste ugovarjali naši uporabi vaših podatkov, a moramo preveriti, če imamo močnejše pravne razloge, ki preglasijo vaš zahteve.

Zahtevek za prenos osebnih podatkov k vam ali tretjim osebam. Vam oziroma izbrani tretji stranki bomo posredovali vaše osebne podatke v strukturirani, običajno uporabljani obliki, ki je računalniško berljiva. Upoštevajte, da se ta pravica nanaša samo na samodejno oblikovane podatke, za katere ste na začetku dali soglasje za uporabo oziroma kjer smo uporabili podatke za sklenitev pogodbe z vami.

Umik soglasja je mogoč kadarkoli, kjer je osnova za obdelovanje vaših osebnih podatkov vaša privolitev. To v nobenem primeru ne bo vplivalo na pravno veljavo obdelav, ki so bile izvršene pred umikom soglasja. Če umaknete soglasje, vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih izdelkov ali storitev. O tem vas bomo obvestili, ko boste soglasje umaknili. Če želite uveljaviti katero od navedenih pravic, se prosimo obrnite na nas

Brezplačen dostop

Za dostop do svojih osebnih podatkov (ali izvršitev katere od drugih pravic) vam ne bo potrebno plačati. Kljub temu lahko zahtevamo razumno vsoto v primerih, kadar je vaš zahtevek očitno neutemeljen, se ponavlja ali je pretiran. V teh primerih lahko tudi zavrnemo vaš zahtevek.

Kaj utegnemo zahtevati od vas

Od vas lahko zahtevamo specifične podatke, s katerimi nam boste pomagali potrditi istovetnost in vam zagotoviti pravico do dostopa do osebnih podatkov (ali katero drugo pravico). To je varnostni ukrep, s katerim zagotovimo, da osebni podatki niso razkriti osebam, ki do njih nimajo pravice dostopati. Lahko stopimo v stik z vami, da vas prosimo za dodatne podatke povezane z vašim zahtevkom, da lahko pospešimo naš odziv.

Odzivni čas

Običajno na vse utemeljene zahtevke odgovorimo v roku enega meseca. Občasno bo za odgovor potrebno več kot en mesec, če je vaš zahtevek posebej kompleksen ali ste vložili več zahtevkov. V tem primeru vas bomo obveščali o poteku dogodkov.