Zasebnost

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI 
N-21 d.o.o. (»mi« ali »naše«) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje k zaščiti vaših osebnih podatkov.
Ta pravilnik o zasebnosti opisuje kako varujemo vaše osebne podatke in vas obvešča o pravicah glede varovanja zasebnosti ter o pravnih določbah, ki vas ščitijo.
 1. UVOD

Pravilnik o zasebnosti opredeljuje, na kakšen način zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke. Vanj so vključeni vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete preko spletne strani ob vpisu za dodelitev dostopa do spletne strani oziroma ob nakupu izdelka ali storitve od nas. Pomembno je, da preberete ta pravilnik o zasebnosti  kot tudi vsa obvestila glede varovanja zasebnosti ali obdelovanja podatkov, ki jih posredujemo ob določenih priložnostih, ko zbiramo ali obdelujemo vaše osebne podatke. Tako boste v celoti obveščeni o tem, kako in za kaj uporabljamo vaše podatke. Ta spletna stran ni namenjena otrokom in zavestno ne zbiramo podatkov oseb, mlajših od 18 let.

Oseba za varstvo osebnih podatkov /DPO

Smo ‘skrbniki  podatkov’ in s tem odgovorni za varovanje vaših osebnih podatkov. Imenovali smo osebo za varstvo osebnih podatkov  za nadzor nad podatki (‘DPO’), ki je odgovorna za vprašanja, povezana s  pravilnikom o zasebnosti. Če imate glede pravilnika o zasebnosti kakršnakoli vprašanja, vključno z izvajanjem zakonsko dodeljenih vam pravic, navedenih v nadaljevanju, nam prosim pišite na DPofficerEU@n21.com ali  DPO skrbnika kontaktirajte na spodaj naveden poštni naslov ali telefonski številki:

Podrobni kontaktni podatki

Naši celotni podatki so:

Polni naziv pravne osebe:  N-21 d.o.o.

Naziv DPO: Saša Ličen

Telefon: 01/424 50 50

Poštni naslov: Koprska 108/a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Email naslov: DPofficerEU@n21.com

Glede varovanja osebnih podatkov se imate kadarkoli pravico pritožiti pristojnemu nadzornemu organu. Vseeno bi cenili, če se s pomisleki, še preden pristopite k nadzornemu organu, obrnete na nas, na zgoraj navedene kontakte.

Spremembe Pravilnika o zasebnosti in vaša dolžnost, da nas obvestite o spremembah

Pravilnik o zasebnosti je bil posodobljen ob zgoraj navedenem datumu,  stare pravilnike lahko pridobite od DPO . Pomembno je, da so vaši osebni podatki, ki jih hranimo, točni in posodobljeni. Prosimo vas, da nas obvestite, če se med trajanjem našega sodelovanja  osebni podatki spremenijo.

Povezave s tretjimi strankami

Ta spletna stran lahko vključuje povezave do spletnih strani, vtičnikov in aplikacij tretjih strank. S klikom na povezavo ali vzpostavitvijo povezav lahko omogočite tretjim strankam, da zbirajo ali delijo vaše osebne podatke. Spletnih strani tretjih oseb ne nadzorujemo in nismo odgovorni za njihovo upravljanje zasebnosti. Kadarkoli zapustite našo spletno stran, vam priporočamo, da si preberete Pravilnik o zasebnosti vsake spletne strani, ki jo obiščete.

 1. VAŠI OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

Osebni podatki ali osebne informacije pomenijo vse podatke o posamezni osebi, na podlagi katerih se to osebo lahko prepozna. Ne vključuje t.i. anonimnih podatkov, iz katerih je bila identiteta odstranjena.

Lahko zbiramo, uporabljamo, hranimo in prenašamo različne vrste osebnih podatkov o vas, ki smo jih združili v spodaj navedene skupine:

 • Identifikacijski podatki vključujejo ime, priimek, uporabniško ime, številka IBO/ABO/NAP, ime Amwayevega uplina in dosežena stopnja uspešnosti
 • Kontaktni podatki vključujejo naslov za pošiljanje računa, naslov za dostavo, naslov elektronske pošte in telefonske številke
 • Finančni podatki vključujejo podrobnosti o plačilnih karticah, s katerimi ste kupili izdelke ali storitve in so shranjeni, da vam olajšajo ponovno naročanje.
 • Transakcijski podatki vključujejo podrobnosti o izvedenih plačilih od vas in k vam ter druge podrobnosti o izdelkih in storitvah, ki ste jih kupili od nas.
 • Tehnični podatki vključujejo naslov internetnega protokola (IP), vaše podatke ob vpisu, tip in verzijo spletnega brskalnika, nastavitve časa in lokacije, verzije in vrste vtičnikov v brskalniku, operacijski sistem in okolje ter druge tehnološke podatke o napravi, s katero dostopate do te spletne strani.
 • Podatki o vaših izbirah kot so stvari, ki vas zanimajo, izbire, povratne informacije in odgovori na anketna vprašanja.
 • Podatki o uporabi vključujejo podatke o vaši uporabi naše spletne strani, izdelkov in storitev.
 • Tržni in komunikacijski podatki vključujejo vaše izbire o prejemanju tržnega gradiva od nas in izbiro komunikacijskih kanalov.
 • Podatki o nakupu vključujejo zgolj vaše nakupe pri nas.

O vas ne zbiramo nobenih Posebnih kategorij osebnih podatkov (vključno s podrobnostmi o rasni ali etnični pripadnosti, verskimi ali filozofskimi prepričanji, spolnem življenju, spolni usmeritvi, političnih mnenjih, članstvih v sindikatih, podatkih o zdravstvenem stanju in genetskimi ali biometričnimi podatki). Prav tako ne zbiramo podatkov o kazenskih ovadbah in prekrških. V kolikor bomo v prihodnje od vas zbirali Posebne kategorije osebnih podatkov, smo po zakonu obvezani, da od vas dobimo privoljenje, preden bi obdelovali te posebne kategorije osebnih podatkov.

V primeru, da nam osebnih podatkov ne posredujete

Kadar nas zakon ali pogoji z vami sklenjene pogodbe obvezujejo k zbiranju vaših osebnih podatkov in nam na našo zahtevo teh osebnih podatkov ne priskrbite, bo morda okrnjeno izvajanje že obstoječe ali trenutno sklenjene medsebojne pogodbe (kot na primer dobava blaga ali storitev). V tem primeru bomo preklicali izdelke ali storitve, ki ste jih naročili od nas, a vas bomo o tem pravočasno obvestili.

 1. KAKO ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Osebne podatke o in od vas zbiramo z različnimi metodami, ki vključujejo:

 • Neposredne stike Identifikacijske, kontaktne, finančne, transakcijske, tržne in komunikacijske podatke in podatke o vaših izbirah in podatke o nakupu nam lahko posredujete z izpolnitvijo obrazcev ali nam jih pošljete po pošti, posredujete po telefonu, elektronski pošti ali kako drugače. Ti podatki vključujejo osebne podatke, ki nam jih posredujete, ko:
  • kupite naše izdelke ali storitve;
  • na naši spletni strani ustvarite uporabniški račun;
  • se naročite na naše storitve;
  • zahtevate, da vam pošljemo promocijsko gradivo;
  • sodelujete v nagradni igri, tekmovanju ali anketi;
  • nam pošljete povratne informacije.
 • Avtomatične tehnologije ali interakcije Ko delujete v okviru naše spletne strani in/ali kupite izdelke, lahko samodejno zbiramo Tehnične podatke in Podatke o uporabi glede opreme, načina in vzorca iskanja. Te osebne podatke zbiramo z uporabo piškotkov, strežniških poročil ter z drugimi podobnimi tehnologijami.
 1. KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN S KAKŠNIM NAMENOM

Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo, kadar nam zakonodaja to dopušča. Najpogosteje bomo vaše osebne podatke uporabljali v naslednjih okoliščinah:

 • Ko moramo izpolnjevati pogoje pogodbe, ki jo nameravamo skleniti ali smo jo že sklenili z vami.
 • Ko je to potrebno za naše legitimne interese (ali interese tretjih strank), seveda le v primeru ko vaši interesi ter zagotovljene pravice niso v nasprotju s temi interesi.
 • Kjer moramo upoštevati pravno ali zakonsko zahtevo.

Prizadevamo si, da skrbno premislimo in uravnotežimo vsak potencialni vpliv na vas (v pozitivnem in negativnem smislu) ter vaše pravice, preden za legitimne interese obdelujemo vaše osebne podatke. Osebnih podatkov ne uporabljamo za zgoraj našteto v primerih, ko bi vpliv na vas pretehtal nad našim interes, razen z vašim privoljenjem ali kadar to zahteva ali omogoča zakonodaja.

Zakonsko utemeljeni razlogi, na podlagi katerih bomo obdelovali vaše osebne podatke, so našteti v spodaj navedeni tabeli. V večini primerov obstaja pravna osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov, v nekaterih pa potrebujemo vaše soglasje. Kadar pride do tega, imate kadarkoli pravico umakniti to soglasje za posredovanje tržnega gradiva preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo iz enega ali več zakonsko utemeljenih razlogov, odvisno od namena, za katerega vaše podatke uporabljamo. Prosimo, kontaktirajte nas, če potrebujete podrobnosti glede specifične zakonske utemeljitve, na podlagi katere obdelujemo vaše osebne podatke, kadar je bila navedena več kot ena utemeljitev iz tabele, ki sledi.

 

Namen/aktivnost Vrsta podatkov Zakonska podlaga za obdelavo, vključno z osnovo za legitimne interese
Registracija nove stranke Identifikacijski, kontaktni Izvedba pogodbe z vami

 

Potrebno za naše legitimne interese, da spletna stran omogoča poslovno funkcionalnost

Obdelava in dobava vašega naročila, kadar to velja:

(a) Upravljanje s plačili, pristojbinami in stroški

(b) Zbiranje in vračanje denarja, ki nam ga dolgujete

Identifikacijski, kontaktni, finančni, transakcijski, tržni in komunikacijski Izvedba pogodbe z vami

 

Potrebno za naše legitimne interese, da izterjamo vaše dolgove

Upravljanje našega odnosa z vami, ki vključuje:

 

(a) Obveščanje o spremembah pogojev storitev ali pravilnika o zasebnosti

 

(b) Prošnja, da nam posredujete izkušnjo ali sodelujejo v anketi

Identifikacijski, kontaktni, podatki o vaših izbirah, tržni in komunikacijski podatki Izvedba pogodbe z vami

 

Potrebno za izvršitev  zakonskih obvez

 

Potrebno za naše legitimne interese za posodabljanje podatkovne baze ter za preučitev, kako stranke uporabljajo naše izdelke/storitve

Da vam omogočimo sodelovanje v nagradnem žrebanju, tekmovanju ali izpolnjevanju ankete Identifikacijski, kontaktni, podatki o vaših izbirah, podatki o uporabi, tržni in komunikacijski podatki Izvedba pogodbenih obveznosti

 

Potrebni za naše legitimne interese, da preučimo, kako stranke uporabljajo naše izdelke/storitve, da jih razvijamo in širimo svoj posel

Da upravljamo in ščitimo svoj posel in to spletno stran (vključno z odpravljanjem težav, analizami podatkov, preizkušanjem, sistemskim vzdrževanjem, podporo, poročanje in gostovanjem podatkov) Identifikacijski, kontaktni, tehnični Potrebni za naše legitimne interese za upravljanje posla, zagotavljanje administracijskih in IT storitev, varnosti omrežja in preprečitev zlorab.

 

Potrebno za izvršitev zakonskih obvez

Namen/aktivnost Vrsta podatkov Zakonska podlaga za obdelavo, vključno z osnovo za legitimne interese
Da vam na spletnih straneh omogočimo ustrezne vsebine in oglase ter merimo učinkovitost oglasov, ki vam jih posredujemo Identifikacijski, kontaktni, podatki o vaših izbirah, podatki o uporabi, tržni in komunikacijski podatki, tehnični Potrebno za naše legitimne interese, da preučimo, kako stranke uporabljajo naše izdelke/storitve, da jih razvijamo, da širimo svoj posel in obveščamo o tržni strategiji
Da uporabimo analitične podatke, da izboljšamo spletno stran, izdelke/storitve, trženje, stike s strankami in izkušnje Tehnični, podatki o uporabi Potrebno za naše legitimne interese, da razumemo, kako stranke uporabljajo naše izdelke in storitve, da ohranjamo spletno stran osveženo in aktualno, da razvijemo naš posel in sporočamo tržno strategijo
Da predlagamo in vam svetujemo glede izdelkov ali storitev, ki vas utegnejo zanimati Identifikacijski, kontaktni, tehnični, podatki o uporabi, podatki o izbirah Potrebno za naše legitimne interese, da razumemo naše izdelke/storitve in širimo svoj posel
Da ustvarimo poročila o nakupih za vas in vašega upline NAP-a, kjer je to predvideno Identifikacijski, podatki o nakupu Izvedba pogodbenih obveznosti

Potrebno za naše legitimne interese, zagotavljanje poslovne funkcionalnosti na

Naše promocijske ponudbe

Vaše identifikacijske, kontaktne, tehnične podatke ter podatke o uporabi in izbirah lahko uporabimo za oblikovanje naše slike o tem, kaj bi utegnili želeti ali potrebovati oziroma kaj bi vas lahko zanimalo. Na tak način odločamo, kateri izdelki, storitve in posebne ponudbe bi bile lahko za vas relevantne (to imenujemo trženje). Od nas boste prejemali trženjsko gradivo, če ste od nas zahtevali podatke ali od nas kupili blago ali storitve ter se ob tem niste odjavili od prejemanja tovrstnega gradiva.

Trženje tretjim strankam

Vaših osebnih podatkov za potrebe trženja ne delimo s tretjimi strankami. Če se ti pogoji v prihodnje spremenijo, se zavezujemo, da bomo pred tem od vas morali pridobiti izrecno dovoljenje za to.

Odjava

Od prejemanja tržnih sporočil od nas se lahko kadarkoli odjavite tako, da stopite v stik z nami. Odjava od prejemanja tržnih sporočil ne zajema izbrisa osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali pri nakupu blaga/storitev ali pri drugih transakcijah, katere ste pred tem izvedli z nami.

Piškotki

Spletni brskalnik lahko prilagodite tako, da onemogočite vse ali nekatere piškotke v brskalniku oziroma da vas obvešča, kadar spletne strani nastavijo ali dostopajo do piškotkov. Če piškotke onemogočite ali zavrnete, morate vedeti, da nekateri deli te spletne strani ne bodo dostopni oziroma ne bodo delovali v celoti. Za več podatkov glede piškotkov, ki jih uporabljamo, si preberite Politiko piškotkov na naši spletni strani.

Sprememba namena

Vaše osebne podatke bomo uporabili samo za namen, za katerega smo jih zbrali, razen v primeru, ko  utemeljeno smatramo, da jih lahko uporabimo iz drugih razlogov ter so ti razlogi skladni s prvotnim namenom zbiranja.  . V primeru, da bi vaše osebne podatke potrebovali za druge, Če s tem nepovezane namene, vas bomo o tem obvestili in razložili zakonsko osnovno, ki nam to omogoča. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi brez vaše vednosti in soglasja, v skladu z zgoraj navedenimi pravili, kadar to določa ali dopušča zakonodaja

 1. RAZKRITJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke bomo z drugimi delili izključno v primerih, ko nam zakonodaja to dopušča. Vaše osebne podatke bomo morda morali deliti s strankami, navedenimi spodaj:

 • Ponudniki storitev, ki omogočajo storitve IT in sistemske administracije, da lahko upravljamo spletno stran.
 • Organizacije tretjih strank, ki nam sicer pomagajo pri dobavljanju blaga, storitev in podatkov za vas.
 • Tretje stranke, ki so naštete v zgornji tabeli.
 • Stranke, poslovno povezane z Network TwentyOne sistemom.
 • Tretje stranke, katerim se lahko odločimo prodati, prenesti ali združiti del našega posla ali premoženja. Če pride do spremembe v lastništvu našega posla, novi lastniki vaše osebne podatke lahko uporabljajo na način, kot je naveden v tem pravilniku o zasebnosti.
 • Revizorji in drugi poklicni poslovni svetovalci.
 • Organi kazenskega pregona ali druge vladne in regulativne agencije oziroma druge tretje stranke, ki to zahtevajo v skladu z ustrezno zakonodajo ali uredbo.

Od vseh tretjih strank zahtevamo varovanje vaših osebnih podatkov in ravnanje z njimi v skladu z zakonodajo. Ponudnikom storitev tretjih strank ne dovoljujemo uporabe vaših osebnih podatkov za lastne namene in jim obdelavo vaših osebnih podatkov dovoljujemo izključno za določen namen in v skladu z našimi navodili.

 1. MEDNARODNE IZMENJAVE / ZASEBNOSTNI ŠČIT EU-ZDA

Vaše osebne podatke lahko delimo z našim poslovno pridruženim podjetjem Network TwentyOne International, Inc. (»N21 USA«) v Združenih državah Amerike, ki razvija in vzdržuje spletno stran v našem imenu. To vključuje prenos vaših podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP). N21 USA sodeluje v okviru Zasebnostnega ščita EU-ZDA glede zbiranja, uporabe in hrambe osebnih podatkov iz držav članic Evropske skupnosti. N21 USA je je registriran pri ameriškem ministrstvu za trgovino (Department of Commerce), ki upošteva načela Zasebnostnega ščita. Za več podatkov o načelih Zasebnostnega ščita obiščite povezavo https://www.commerce.gov/tags/eu-us-privacy-shield. Izjavo N21 USA glede pravilnika Zasebnostnega ščita EU-ZDA lahko pregledate na naslednji povezavi: http://www.n21mobile.com/privacy/EU_US_Privacy_Shield_Policy.pdf

Kadarkoli prenašamo vaše osebne podatke izven EGP bomo v vsakem primeru zagotovili primerljivo stopnjo zaščite tako, da bomo zagotovili izvajanje vsaj enega od naslednjih varnostnih mehanizmov:

Prosimo, kontaktirajte nas, če potrebujete dodatne podatke glede specifičnih mehanizmov, ki jih uporabljamo, ko vaše osebne podatke prenašamo izven območja EGP.

 1. VARNOST PODATKOV

Uveljavili smo ustrezne varnostne ukrepe, da bi vaše osebne podatke zaščitili pred izgubo, dostopom in uporabo nepooblaščenih oseb, spreminjanjem in razkritjem. Poleg tega dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo tistim zaposlenim, agentom, pogodbenim sodelavcem in drugim tretjim osebam, ki bi jih ti podatki zanimali iz poklicnih razlogov. Vaše osebne podatke smejo obdelovati samo po naših navodilih in zavezani so k varovanju zaupnosti podatkov. Vzpostavili smo postopke za ukrepanje proti domnevnim kršitvam osebnih podatkov in v tem primeru obvestimo vas in ustrezni organ za obravnavanje kršitve, če nam zakonodaja to določa.

 1. SHRANJEVANJE OSEBNIH PODATKOV – Kako dolgo boste uporabljali moje osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo shranjevali samo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namenov, za katere smo jih zbirali, vključno z izpolnjevanjem vseh pravnih, računovodskih ali poročevalskih zahtev. Za določitev primerne dobe shranjevanja osebnih podatkov upoštevamo količino, naravo in občutljivost osebnih podatkov, potencialno tveganje za škodo zaradi nepooblaščene uporabe ali razkritja vaših osebnih podatkov, namene, zaradi katerih obdelujemo vaše osebne podatke in ali je te namene mogoče doseči tudi na druge načine ter veljavno zakonodajo. Podrobnosti o času shranjevanja glede različnih vidikov vaših osebnih podatkov so na voljo v pravilniku o shranjevanju podatkov, ki vam je na voljo, kadarkoli nam izrazite zahtevek za vpogled.

 1. VAŠE ZAKONSKE PRAVICE

V zvezi z vašimi osebnimi podatki vam zakonodaja, pod določenimi pogoji, zagotavlja določene pravice z varovanjem osebnih podatkov.

Zahteva po dostopu do svojih osebnih podatkov (znan kot ‘zahtevek po dostopu do podatkov’). Ta vam omogoča, da  prejmete kopijo svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo ter preverite, da jih obdelujemo v skladu z zakonodajo.

Zahteva po popravku osebnih podatkov, ki jih hranimo. To vam omogoča, da popravite nepopolne ali netočne podatke, ki jih hranimo, čeprav bomo morda morali preveriti točnost popravljenih podatkov, ki nam jih boste sporočili.

Zahteva po izbrisu osebnih podatkov. Ta vam omogoča, da od nas zahtevate izbris ali odstranitev osebnih podatkov, v kolikor ne  obstaja utemeljen razlog, da jih še naprej obdelujemo. Imate tudi pravico, da od nas zahtevate izbris ali odstranitev osebnih podatkov, če ste uspešno uveljavili pravico do ugovora glede obdelovanja podatkov (pojasnjeno spodaj), v primerih, ko naj bi vaše podatke obdelovali na nezakonit način ali kadar lokalna zakonodaja od nas zahteva, da izbrišemo vaše osebne podatke. Vedno morda ne bomo zmožni ugoditi vaši zahtevi po izbrisu podatkov zaradi  morebitnih posebnih pravnih razlogov, ki vam jih bomo v času vložitve vaše zahteve tudi sporočili.

Ugovor glede obdelave osebnih podatkov, kadar so naši razlogi (ali razlogi tretje stranke) legitimni, vendar glede vaše specifične situacije obstajajo posebne okoliščine, zaradi katerih želite ugovarjati obdelavi podatkov, ker menite, da vpliva na vaše osnovne pravice in svoboščine. Pravico imate tudi do ugovora, kadar vaše osebne podatke obdelujemo z namenom neposrednega trženja. V nekaterih primerih vam lahko dokažemo, da imamo prepričljive legitimne razloge za obdelavo vaših podatkov, ki lahko preglasijo vaše pravice in svoboščine.

Zahtevek po omejitvi obdelave osebnih podatkov vam omogoča, da od nas zahtevate ustavitev obdelave svojih osebnih podatkov v naslednjih primerih: (a) kadar želite, da popravimo točnost podatkov; (b) kadar je naša uporaba podatkov nezakonita, a ne zahtevate, da bi jih izbrisali; (c) kjer od nas želite, da obdržimo podatke, čeprav jih ne potrebujemo več, z namenom ustanovitve, uveljavitve ali obrambe pravnih zahtevkov; ali (d) ste ugovarjali naši uporabi vaših podatkov, a moramo preveriti, če imamo močnejše pravne razloge, ki preglasijo vaš zahteve.

Zahtevek za prenos osebnih podatkov k vam ali tretjim osebam. Vam oziroma izbrani tretji stranki bomo posredovali vaše osebne podatke v strukturirani, običajno uporabljani obliki, ki je računalniško berljiva. Upoštevajte, da se ta pravica nanaša samo na samodejno oblikovane podatke, za katere ste na začetku dali soglasje za uporabo oziroma kjer smo uporabili podatke za sklenitev pogodbe z vami.

Umik soglasja je mogoč kadarkoli, kjer je osnova za obdelovanje vaših osebnih podatkov vaša privolitev. To v nobenem primeru ne bo vplivalo na pravno veljavo obdelav, ki so bile izvršene pred umikom soglasja. Če umaknete soglasje, vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih izdelkov ali storitev. O tem vas bomo obvestili, ko boste soglasje umaknili. Če želite uveljaviti katero od navedenih pravic, se prosimo obrnite na nas

Brezplačen dostop

Za dostop do svojih osebnih podatkov (ali izvršitev katere od drugih pravic) vam ne bo potrebno plačati. Kljub temu lahko zahtevamo razumno vsoto v primerih, kadar je vaš zahtevek očitno neutemeljen, se ponavlja ali je pretiran. V teh primerih lahko tudi zavrnemo vaš zahtevek.

Kaj utegnemo zahtevati od vas

Od vas lahko zahtevamo specifične podatke, s katerimi nam boste pomagali potrditi istovetnost in vam zagotoviti pravico do dostopa do osebnih podatkov (ali katero drugo pravico). To je varnostni ukrep, s katerim zagotovimo, da osebni podatki niso razkriti osebam, ki do njih nimajo pravice dostopati. Lahko stopimo v stik z vami, da vas prosimo za dodatne podatke povezane z vašim zahtevkom, da lahko pospešimo naš odziv.

Odzivni čas

Običajno na vse utemeljene zahtevke odgovorimo v roku enega meseca. Občasno bo za odgovor potrebno več kot en mesec, če je vaš zahtevek posebej kompleksen ali ste vložili več zahtevkov. V tem primeru vas bomo obveščali o poteku dogodkov.

Posodobljeno 14. aprila 2018 

PRIVACY POLICY 

Network TwentyOne Slovenia (collectively referred to as “we”, “us” or “our”) respects your privacy and is committed to protecting your personal data. This privacy notice will inform you how we look after your personal data and tell you about your privacy rights and how the law protects you.

 1. INTRODUCTION

This privacy notice gives you information about how we collect and process your personal data, including any personal data you provide through this website when you register for access to the website or purchase a product or service from us.  It is important that you read this privacy notice together with any other privacy notice or fair processing notice we may provide on specific occasions when we are collecting or processing personal data about you so that you are fully aware of how and why we are using your data. This website is not intended for children and we do not knowingly collect data relating to persons under the age of 18.

Controller/ DPO

We are the “data controller” and responsible for your personal data.  We have appointed a data privacy officer (“DPO”) who is responsible for overseeing questions in relation to this privacy notice. If you have any questions about this privacy notice, including any requests to exercise your legal rights set forth below, please email us at DPofficerEU@n21.com or you may contact the DPO by mail using the contact information:

 

Contact Details

Our full details are

Full name of legal entity: N-21 d.o.o.

Title of DPO: Sasa Licen

Email address: DPofficerEU@n21.com

Postal address: Koprska 108a
Ljubljana 1000
Slovenia

You have the right to make a complaint at any time to your local supervisory authority for data protection. We would, however, appreciate the chance to deal with your concerns before you approach your supervisory authority so please contact us, using the above details, in the first instance.

Changes to the Privacy Notice and Your Duty to Inform Us of Changes

This Privacy Policy was last updated on the date mentioned above, and historic versions can be obtained by contacting the DPO. It is important that the personal data we hold about you is accurate and current. Please keep us informed if your personal data changes during your relationship with us.

Third-Party Links

This website may include links to third-party websites, plug-ins and applications. Clicking on those links or enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy statements. When you leave our website, we encourage you to read the privacy notice of every website you visit.

 1. THE DATA WE COLLECT ABOUT YOU

Personal data, or personal information, means any information about an individual from which that person can be identified. It does not include data where the identity has been removed (anonymous data).

We may collect, use, store and transfer different kinds of personal data about you which we have grouped together as follows:

 • Identity Data includes first name, last name, username, IBO/ABO number, and Amway upline name and pin level.
 • Contact Data includes billing address, delivery address, email address and telephone numbers.
 • Financial Data includes payment card details to purchase products and services, which you can also access for your re-order convenience.
 • Transaction Data includes details about payments to and from you and other details of products and services you have purchased from us.
 • Technical Data includes internet protocol (IP) address, your login data, browser type and version, time zone setting and location, browser plug-in types and versions, operating system and platform and other technology on the devices you use to access this website.
 • Preference Data your interests, preferences, feedback and survey responses.
 • Usage Data includes information about how you use our website, products and services.
 • Marketing and Communications Data includes your preferences in receiving marketing from us and your communication preferences.
 • Purchase Data includes only your purchases from us.

We do not collect any Special Categories of Personal Data about you (this includes details about your race or ethnicity, religious or philosophical beliefs, sex life, sexual orientation, political opinions, trade union membership, information about your health and genetic and biometric data). Nor do we collect any information about criminal convictions and offences. However, in the future, if we do collect any Special Categories of Personal Data from you, we will obtain your consent, as required by law, before processing such special categories of personal data.

If You Fail to Provide Personal Data

Where we need to collect personal data by law, or under the terms of a contract we have with you and you fail to provide that data when requested, we may not be able to perform the contract we have or are trying to enter into with you (for example, to provide you with goods or services). In this case, we may have to cancel a product or service you have with us but we will notify you if this is the case at the time.

 1. HOW IS YOUR PERSONAL DATA COLLECTED?

We use different methods to collect data from and about you including through:

 • Direct interactions. You may give us your Identity, Contact, Financial, Preference, Marketing and Communication, and Purchase Data by filling in forms or by corresponding with us by post, phone, email or otherwise. This includes personal data you provide when you:
 • purchase our products or services;
 • create an account on our website;
 • subscribe to our services;
 • request marketing to be sent to you;
 • enter a competition, promotion or survey; or
 • give us some feedback.
 • Automated technologies or interactions. As you interact with our website and/or purchase products, we may automatically collect Technical Data and Usage Data about your equipment, browsing actions and patterns. We collect this personal data by using cookies, server logs and other similar technologies.
 1. HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA AND FOR WHAT PURPOSE

We will only use your personal data when the law allows us to do so.  Most commonly, we will use your personal data in the following circumstances:

 • Where we need to perform the contract we are about to enter into or have entered into with you.
 • Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.
 • Where we need to comply with a legal or regulatory obligation.

We make sure we consider and balance any potential impact on you (both positive and negative) and your rights before we process your personal data for our legitimate interests. We do not use your personal data for activities where our interests are overridden by the impact on you (unless we have your consent or are otherwise required or permitted to do so by law).

The types of lawful basis that we will rely on to process your personal data are listed in the table below.  Generally, we do not rely on consent as a legal basis for processing your personal data. However, where we do so, you have the right to withdraw consent to marketing at any time by contacting us, using the contact details above.

Note that we may process your personal data for more than one lawful ground depending on the specific purpose for which we are using your data. Please contact us if you need details about the specific legal ground we are relying on to process your personal data where more than one ground has been set out in the table below.

Purpose/Activity Type of data  Lawful basis for processing including basis of legitimate interest
To register you as a new customer Identity, Contact Performance of a contract with you Necessary for our legitimate interests to provide business functionality to our website
To process and deliver your order including, if applicable:(a) Manage payments, fees and charges(b) Collect and recover money owed to us Identity, Contact, Financial, Transaction, Marketing and Communications Performance of a contract with youNecessary for our legitimate interests to recover debts due to us
To manage our relationship with you which will include:(a) Notifying you about changes to our terms or privacy policy(b) Asking you to leave a review or take a survey Identity, Contact, Preference, Marketing and Communications Performance of a contract with youNecessary to comply with a legal obligationNecessary for our legitimate interests to keep our records updated and to study how customers use our products/services

 

To enable you to partake in a prize draw, competition or complete a survey Identity, Contact, Preference, Usage, Marketing and Communications Performance of a contract with youNecessary for our legitimate interests to study how customers use our products/services, to develop them and grow our business
To administer and protect our business and this website (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data) Identity, Contact, Technical Necessary for our legitimate interests for running our business, provision of administration and IT services, network security, and to prevent fraudNecessary to comply with a legal obligation
To deliver relevant website content and advertisements to you and measure or understand the effectiveness of the advertising we serve to you Identity, Contact, Preference, Usage, Marketing and Communications, Technical Necessary for our legitimate interests to study how customers use our products/services, to develop them, to grow our business and to inform our marketing strategy
To use data analytics to improve our website, products/services, marketing, customer relationships and experiences Technical, Usage Necessary for our legitimate interests to understand how our customers utilize our products and services, to keep our website updated and relevant, to develop our business and to inform our marketing strategy
To make suggestions and recommendations to you about goods or services that may be of interest to you Identity, Contact, Technical, Usage, Preference Necessary for our legitimate interests to develop our products/services and grow our business
To generate purchase activity reports for you and your upline IBO/ABO, if applicable. Identity, Purchases Performance of a contract with youNecessary for our legitimate interests to provide business functionality to our website.

Promotional Offers from Us

We may use your Identity, Contact, Technical, Usage and Preference Data to form a view on what we think you may want or need, or what may be of interest to you. This is how we decide which products, services and offers may be relevant for you (we call this marketing). You will receive marketing communications from us if you have requested information from us or purchased goods or services from us and, in each case, you have not opted out of receiving that marketing.

Third-Party Marketing

We do not share your personal data with third parties for marketing purposes. If this changes in the future, we will get your express opt-in consent before we do so.

Opting Out

You can ask us to stop sending you marketing messages at any time by contacting us. Where you opt out of receiving these marketing messages, this will not apply to personal data provided to us as a result of a product/service purchase or other transactions you previously entered into with us.

Cookies

You can set your browser to refuse all or some browser cookies, or to alert you when websites set or access cookies. If you disable or refuse cookies, please note that some parts of this website may become inaccessible or not function properly. For more information about the cookies we use, please refer to the cookie policy located on our website.

Change of Purpose

We will only use your personal data for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose.  If we need to use your personal data for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.  Please note that we may process your personal data without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

 1. DISCLOSURES OF YOUR PERSONAL DATA

We will only share personal data with others when we are legally permitted to do so. We may have to share your personal data with the parties set out below:

 • Service providers who provide IT and system administration services so we can operate the website.
 • Third party organisations that otherwise assist us in providing goods, services or information to you.
 • Third parties listed in the table above.
 • Our Network TwentyOne corporate affiliated entities.
 • Third parties to whom we may choose to sell, transfer, or merge parts of our business or our assets. If a change happens to our business, then the new owners may use your personal data in the same way as set out in this privacy notice.
 • Auditors and other professional advisers.
 • Law enforcement or other government and regulatory agencies or to other third parties as required by, and in accordance with, applicable law or regulation.

We require all third parties to respect the security of your personal data and to treat it in accordance with the law. We do not allow our third-party service providers to use your personal data for their own purposes and only permit them to process your personal data for specified purposes and in accordance with our instructions.

 1. INTERNATIONAL TRANSFERS/ EU-US PRIVACY SHIELD

We may share your personal data with our corporate affiliate Network TwentyOne International, Inc. (“N21 USA”) in the United State who develops and maintains the website on our behalf. This will involve transferring your data outside the European Economic Area (EEA).  N21 USA participates in the EU-US Privacy Shield Framework regarding the collection, use, and retention of personal information from European Union member countries. N21 USA has certified with the Department of Commerce that it adheres to the Privacy Shield Principles. To learn more about the Privacy Shield Principles, go to https://www.commerce.gov/tags/eu-us-privacy-shield . You can review N21 USA’s EU-US Privacy Shield Policy statement here:

http://www.n21mobile.com/privacy/EU_US_Privacy_Shield_Policy.pdf .

In any event, whenever we transfer your personal data out of the EEA, we ensure a similar degree of protection is afforded to it by ensuring at least one of the following safeguards is implemented:

Please contact us if you want further information on the specific mechanism used by us when transferring your personal data out of the EEA.

 1. DATA SECURITY

We have put in place appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your personal data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know. They will only process your personal data on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality. We have put in place procedures to deal with any suspected personal data breach and will notify you and any applicable regulator of a breach where we are legally required to do so.

 1. DATA RETENTIONHow Long Will You Use My Personal Data For?

We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements. To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements. Details of retention periods for different aspects of your personal data are available in our retention policy which you can request from us by contacting us.

 

 1. YOUR LEGAL RIGHTS

Under certain circumstances, you have rights under data protection laws in relation to your personal data.

Request access to your personal data (commonly known as a “data subject access request”). This enables you to receive a copy of the personal data we hold about you and to check that we are lawfully processing it.

Request correction of the personal data that we hold about you. This enables you to have any incomplete or inaccurate data we hold about you corrected, though we may need to verify the accuracy of the new data you provide to us.

Request erasure of your personal data. This enables you to ask us to delete or remove personal data where there is no good reason for us continuing to process it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal data where you have successfully exercised your right to object to processing (see below), where we may have processed your information unlawfully or where we are required to erase your personal data to comply with local law. Note, however, that we may not always be able to comply with your request of erasure for specific legal reasons which will be notified to you, if applicable, at the time of your request.

 

Object to processing of your personal data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this ground as you feel it impacts on your fundamental rights and freedoms. You also have the right to object where we are processing your personal data for direct marketing purposes. In some cases, we may demonstrate that we have compelling legitimate grounds to process your information which override your rights and freedoms.

 

Request restriction of processing of your personal data. This enables you to ask us to suspend the processing of your personal data in the following scenarios: (a) if you want us to establish the data’s accuracy; (b) where our use of the data is unlawful but you do not want us to erase it; (c) where you need us to hold the data even if we no longer require it as you need it to establish, exercise or defend legal claims; or (d) you have objected to our use of your data but we need to verify whether we have overriding legitimate grounds to use it.

Request the transfer of your personal data to you or to a third party. We will provide to you, or a third party you have chosen, your personal data in a structured, commonly used, machine-readable format. Note that this right only applies to automated information which you initially provided consent for us to use or where we used the information to perform a contract with you.

Withdraw consent at any time where we are relying on consent to process your personal data. However, this will not affect the lawfulness of any processing carried out before you withdraw your consent. If you withdraw your consent, we may not be able to provide certain products or services to you. We will advise you if this is the case at the time you withdraw your consent.

If you wish to exercise any of the rights set out above, please contact us.

No Fee Usually Required

You will not have to pay a fee to access your personal data (or to exercise any of the other rights). However, we may charge a reasonable fee if your request is clearly unfounded, repetitive or excessive. Alternatively, we may refuse to comply with your request in these circumstances.

What We May Need from You

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access your personal data (or to exercise any of your other rights). This is a security measure to ensure that personal data is not disclosed to any person who has no right to receive it. We may also contact you to ask you for further information in relation to your request to speed up our response.

Time Limit to Respond

We try to respond to all legitimate requests within one month. Occasionally it may take us longer than a month if your request is particularly complex or you have made a number of requests. In this case, we will notify you and keep you updated.

Updated April 14, 2018