Piškotki

Politika piškotkov spletne strani  si.network21.com

N-21 d.o.o. (in celotna organizacija Network TwentyOne)  je zavezan k tem, da zaščiti vas in vaše osebne podatke (anonimne ali druge), ki jih zbira o vas preko medmrežja. V tem zapisu je razloženo, kako uporabljamo piškotke ter zakaj in kako nam to omogoča izboljšati našo storitev. Obrazloženo je tudi, kako lahko sami določite, kateri piškotki bodo shranjeni na vaši napravi. To smo poimenovali Politika piškotkov.

Z uporabo naših spletnih mest in aplikacij (preko katere koli naprave) se strinjate, da se ta Politika piškotkov nanaša na to uporabo poleg drugih pravil in pogojev za uporabo.

Pridržujemo si pravico do sprememb v našem Pravilniku o piškotkih. Vse spremembe bodo prikazane tukaj in bodo začele veljati takoj. Vaša nadaljnja uporaba naših spletnih mest pomeni, da se strinjate s takšnimi spremembami.

Kaj so piškotki?

Piškotki so datoteke, ki vsebujejo majhne količine informacij, ki se prenesejo v napravo, ki jo uporabljate ob obisku spletnega mesta. Piškotki se nato ob vsakem naslednjem obisku vrnejo na originalno spletno mesto ali na drugo spletno mesto, ki prepozna ta piškotek. Piškotki opravljajo veliko različnih in uporabnih stvari, kot so spominjanje in prepoznavanje vaših preferenc in splošno izboljšanje vaše spletne izkušnje.

Vrste piškotkov

Obstajata dve glavni skupini piškotkov:

Sejni piškotki: so začasni piškotki, ki potečejo, ko končate svojo sejo, to je, ko zapustite spletno stran. Sejni piškotki omogočajo spletni strani, da vas prepozna, ko navigirate po straneh znotraj iste seje ter vam omogočajo učinkovito uporabo spletne strani. Na primer, sejni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni, ko uporabnik v svojo košarico uvrsti izdelek, ki ga želi kupiti.

Trajni piškotki: v nasprotju s sejnimi piškotki, se trajni piškotki med navigiranjem po spletni strani shranijo na vašo napravo dokler ne potečejo ali jih ne izbrišete. Ti omogočajo, da vas spletna stran “prepozna” ob povratku, na način, da si zapomni vaša dejanja in preference ter prilagodi storitev vam.

Poleg sejnih in trajnih piškotkov obstajajo tudi drugi piškotki, ki jih določa spletna stran, ki ste jo obiskali, kot na primer ta; ti nam ali tretjim strankam zagotavljajo informacije. Za podrobne informacije o piškotkih, smo sestavili seznam piškotkov, ki jih uporabljamo:

Lastni in drugi piškotki: ali so piškotki lastni ali drugi (v lasti tretje osebe), je odvisno od tega, iz katerega spletnega mesta prihajajo. Lastni piškotki so tisti, ki jih nastavi spletno mesto, ki ga obiščete. Vsi ostali piškotki so drugi piškotki. Mi uporabljamo tako lastne kot druge. O njih si lahko več preberete v nadaljevanju.

Obvezni piškotki: ti piškotki so bistvenega pomena za omogočanje gibanja po spletnem mestu in uporabe njegovih funkcij ter za zagotavljanje varnosti vaše spletne izkušnje. Brez teh piškotkov ni mogoče zagotoviti storitev, kot je na primer naročanje izdelkov in upravljanje računa. Ti piškotki ne zbirajo informacij o vas za namene trženja.

Izvedbeni piškotki: ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto, na primer, katere strani obiskovalci najdejo najpogosteje, in če dobijo sporočila o napakah s spletnih strani. Ti piškotki ne zbirajo informacij, ki identificirajo obiskovalca, čeprav lahko zbirajo IP naslove naprav, ki se uporabljajo za dostop do spletnega mesta. Vse informacije, ki jih zbirajo ti piškotki, so anonimne in se uporabljajo samo za izboljšanje delovanja spletnega mesta, uporabniške izkušnje in optimizacije oglaševanja. Z uporabo naših spletnih mest se strinjate, da lahko v vašo napravo namestimo te vrste piškotkov, vendar jih lahko blokirate z nastavitvami brskalnika.

Funkcionalni piškotki: ti piškotki omogočajo spletnemu mestu, da si zapomni izbire, ki jih naredite (na primer vaše uporabniško ime). Uporabljajo se tudi za ugotavljanje tega, kakšne vrste obiskovalec ste, glede na vaše vedenje na spletu. S temi podatki lahko vašo privzeto domačo stran nastavimo tako, da je ob vašem naslednjem obisku najbolj primerna za vaš tip obiskovalca. Uporabljajo se lahko tudi za zagotavljanje storitev, ki jih zahtevate, na primer gledanje video posnetka. Podatki, ki jih zbirajo ti piškotki, so anonimni (ne vsebujejo vašega imena, naslova, podatkov o računu in podobno…) in ne spremljajo vaše dejavnosti brskanja na drugih spletnih mestih.

Z uporabo naših spletnih mest se strinjate, da lahko v vašo napravo namestimo te vrste piškotkov, vendar jih lahko blokirate z nastavitvami brskalnika.

Piškotki, ki jih uporabljamo

V spodnji tabeli je seznam vseh piškotkov, ki jih uporablja si.network21.com, vključno z opisom za kaj se uporabljajo in ali gre za »prvo« ali »tretjo« stranko. Če so piškotki last tretje stranke, za več informacij o teh piškotkih obiščite spletno mesto ponudnika.

Jetpack Comments

Naziv Piškotka Trajanje Namen
comment_author_{HASH} 347 dni Zapomni si vrednost, vneseno v polje ime pri obrazcu za komentar in je specifično za spletno mesto, iz katerega izhaja. Ta piškotek je določila osrednja programska oprema WordPress za namen komentiranja.
comment_author_email_{HASH} 347 dni  

Zapomni si vrednost, vneseno v polje e-mail pri obrazcu za komentar in je specifično za spletno mesto, iz katerega izhaja. Ta piškotek je določila osrednja programska oprema WordPress za namen komentiranja.

comment_author_url_{HASH} 347 dni Zapomni si vrednost, vneseno v polje URL pri obrazcu za komentar in je specifično za spletno mesto, iz katerega izhaja. Ta piškotek je določila osrednja programska oprema WordPress za namen komentiranja.

 

Mobile Theme

Naziv  Piškotka Trajanje Namen
akm_mobile 3.5 dni Zapomni si, ali si je uporabnik spletno stran želel ogledati v mobilni verziji.

 

Subscriptions

Naziv Piškotka Trajanje Namen
jetpack_comments_subscribe_{HASH} 347 dni Zapomni si stanje potrditvenega polja pri naročnini na objave in komentarje.
jetpack_blog_subscribe_{HASH} 347 dni Zapomni si stanje potrditvenega polja pri naročnini na objave in komentarje.

 

EU Cookie Law Banner

Naziv Piškotka Trajanje Namen
eucookielaw 30 dni Zapomni si sprejetje piškotkov na EU Cookie Law “bannerju”.

 

Registered user/admin cookies

 

General

Naziv Piškotka Trajanje Namen
jetpackState[message] sejni Shrani sporočilo, posredovano uporabniku med zahtevo po aktivaciji modula.
jetpackState[error] sejni Shrani tip napake, posredovan uporabniku med zahtevo po aktivaciji modula.
jetpackState[error_description] sejni Shrani opis napake, posredovane uporabniku med zahtevo po aktivaciji modula.
jetpackState[module] sejni Shrani ime modula, posredovanega uporabniku med zahtevo po aktivaciji modula.
jetpackState[privacy_checks] sejni Shrani module, ki zahtevajo morebitno  dodatno varnostno potrditev za zasebne strani, za ustrezno komunikacijo z uporabnikom.
jetpackState[php_errors] sejni Shrani PHP napake, odkrite preden PHP prekine izvajanje.
jetpackState[deactivated_plugins] sejni Shrani imena vseh samostojnih vtičnikov, ki jih Jetpack potrebuje za deaktiviranje, tako da jih je mogoče sporočiti uporabniku.
jetpackState[network_nag] sejni Shrani vrednost »true«, če je Jetpack aktiviran mrežno in mora vtičnik posredovati sporočilo uporabniku, da ga mora vključiti na vsaki podstrani mreže.

 

Jetpack Protect

Naziv Piškotka Trajanje Namen
jpp_math_pass 1 dan Zapomni si, če je uporabnik uspešno zaključil “testno nalogo” math captcha in s tem dokazal, da je človek, ne robot.

 

Secure Sign On

Naziv Piškotka Trajanje Namen
jetpack_sso_redirect_to 1 ura Omogoča hranjenje URL preusmeritev, kar je pogoj za delovanje Secure Sign On.
jetpack_sso_remember_me 1 ura Shranjuje moje vrednosti lokalno, namesto, da bi jih WordPress.com zahteval vsakokrat znova.
jetpack_sso_wpcom_name_{HASH} 1 teden ali počiščen po uspešni prijavi Zapomni si WordPress.com prikazno ime, ki ga prikaže na vpisni strani.
jetpack_sso_wpcom_gravatar_{HASH}  1 teden ali počiščen po uspešni prijavi Zapomni si URL povezavo Gravatar sličice, ki jo prikaže na vpisni strani.
jetpack_sso_original_request 1 ura Shrani URL povezavo prvotnega zahtevka za prijavo.
jetpack_sso_nonce 10 minut Uporablja se pri “nonce” preverbi.

 

Stats

Naziv Piškotka Trajanje Namen
stnojs 2 dni Funkcija Stats aktivira ta piškotek samo v t.i. admin območju, če uporabnik zahteva ogled statističnih poročil brez javascripta.

 

Registered on the site, but not connected to WordPress.com

Naziv Piškotka Trajanje Namen
tk_ai session Shranjuje naključno generiran anonimni ID. Aktivira se zgolj znotraj t.i. admin območja in se uporablja za spremljanje spremljanje splošne analitike.

 

Kaj, če ne želim sprejeti piškotkov?

Lahko blokirate ali omejite piškotke, ki jih posreduje katero koli spletno mesto, vključno z si.network21.com, prek nastavitev brskalnika v vsakem brskalniku, ki ga uporabljate, v vsaki napravi, ki jo uporabljate za dostop do interneta.

Pomembno

Upoštevajte, da nekatere naše storitve ne bodo delovale, če vaš brskalnik ne sprejme piškotkov. Vendar pa lahko piškotke na določenih spletnih mestih izrecno dovolite, tako da ta spletna mesta v svojem internetnem brskalniku označite kot  »zaupanja vredno spletno mesto«.

Zadnji pregled – 3.maj 2018

 

si.network21.com Cookie Policy

Network TwentyOne is committed to protecting you and any data (anonymous or otherwise) that we collect about you online. This section tells you how we use cookies, why, and how this allows us to improve our service. It also tells you how you can manage what cookies are stored on your device. We call it our Cookies Policy.

By using our websites and apps (through any device) you agree that this Cookies Policy applies to that use in addition to any other terms and conditions which may apply.

We reserve the right to make changes to our Cookies Policy. Any changes will appear here and become effective immediately. Your continued use of our websites is taken as meaning that you agree to such changes.

What are cookies?

Cookies are files containing small amounts of information which are downloaded to the device you use when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes that cookie. Cookies do lots of different and useful jobs, such as remembering your preferences, and generally improving your online experience.

Types of Cookies

There are two main types of cookies:

Session cookies: these are temporary cookies that expire at the end of a browser session; that is, when you leave the site. Session cookies allow the website to recognize you as you navigate between pages during a single browser session and allow you to use the website most efficiently. For example, session cookies enable a website to remember that a user has placed items in an online shopping basket.

Persistent cookies: in contrast to session cookies, persistent cookies are stored on your equipment between browsing sessions until expiry or deletion. They therefore enable the website to “recognize” you on your return remember your preferences and tailor services to you. In addition to session cookies and persistent cookies, there may be other cookies which are set by the website which you have chosen to visit, such as this website, in order to provide us or third parties with information. For full details about our cookies, we’ve put together a list of the cookies we use:

First and third party cookies: whether a cookie is a first or third party cookie depends on which website the cookie comes from. First party cookies are those set by or on behalf of the website visited. All other cookies are third party cookies. We use both first party and third party cookies. You can read more about them below.

Strictly necessary cookies: these cookies are essential to enable you to move around the website and use its features, and for ensuring the security of your online experience. Without these cookies, services such as applying for products and managing your account can’t be provided. These cookies don’t gather information about you for the purposes of marketing.

Performance cookies: these cookies collect information about how visitors use a website, for example, which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor, although they may collect the IP address of the device used to access the site. All information these cookies collect is anonymous and is only used to improve how a website works, the user experience and to optimize our advertising. By using our websites, you agree that we can place these types of cookies on your device, however, you can block them using your browser settings.

Functionality cookies: These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name). They are also used to identify what type of customer you are based on your behavior. Using this information we may set your default homepage to that which is most appropriate for your customer type for the next time you visit. They may also be used to provide services you request, such as watching a video. The information these cookies collect is anonymized (i.e. it does not contain your name, address, account details, etc.) and they don’t track your browsing activity across other websites.

By using our websites, you agree that we can place these types of cookies on your device, however, you can block them using your browser settings.

Cookies we use

Below is a full list of the cookies used by si.network21.com with a description of what they are used for, and whether they are ‘first’ or ‘third’ party. Use of the cookies listed below is dependent on application usage and country of registration on n21mobile.com. Where a cookie is a third party cookie, visit the providers’ website for more information.

Jetpack Comments

Cookie Name Duration Purpose
comment_author_{HASH} 347 days Remembers the value entered into the comment form‘s name field. Specific to the site from which it is set. This cookie mirrors one set by the core WordPress software for commenting purposes.
comment_author_email_{HASH} 347 days Remembers the value entered into the comment form‘s email field. Specific to the site from which it is set. This cookie mirrors one set by the core WordPress software for commenting purposes.
comment_author_url_{HASH} 347 days Remembers the value entered into the comment form‘s URL field. Specific to the site from which it is set. This cookie mirrors one set by the core WordPress software for commenting purposes

 

Mobile Theme

Cookie Name Duration Purpose
akm_mobile 3.5 days Remembers whether or not a user wishes to view the mobile version of a site.

 

Subscriptions

Cookie Name Duration Purpose
jetpack_comments_subscribe_{HASH} 347 days Remembers the state of the post and comment subscription checkboxes.
jetpack_blog_subscribe_{HASH} 347 days Remembers the state of the post and comment subscription checkboxes.

 

EU Cookie Law Banner

Cookie Name Duration Purpose
eucookielaw 30 days Remembers the state of visitor acceptance to the EU Cookie Law banner.

 

Registered user/admin cookies

 

General

Cookie Name Duration Purpose
jetpackState[message] session Stores the state message passed back to the user across requests
regarding module activation.
jetpackState[error] session Stores the state’s error type passed back to the user across requests regarding module activation.
jetpackState[error_description] session Stores the state’s error description passed back to the user across requests regarding module activation.
jetpackState[module] session Stores the state’s module name passed back to the user across requests regarding module activation.
jetpackState[privacy_checks] session Stores modules that may require additional privacy-related verification for private sites so that we can properly communicate these to the user.
jetpackState[php_errors] session Stores any PHP errors found just before PHP shuts down execution.
jetpackState[deactivated_plugins] session Stores the names of any standalone plugins that needed to be deactivated by Jetpack so that these can be communicated back to the user.
jetpackState[network_nag] session Stores a true value if Jetpack is network-activated, and the plugin needs to communicate to the user that they must connect it on each child site of the network.

 

Jetpack Protect

Cookie Name Duration Purpose
jpp_math_pass 1 day Remembers if a user has successfully completed a math captcha to prove that they’re a real human.

 

Secure Sign On

Cookie Name Duration Purpose
jetpack_sso_redirect_to 1 hour Allows for redirect URLs to be stored, which is necessary for Secure Sign On to work.
jetpack_sso_remember_me 1 hour Stores me values locally, rather than requiring them to be passed to WordPress.com each time.
jetpack_sso_wpcom_name_{HASH} 1 week or cleared after successful login Remembers the WordPress.com display name to show on login page.
jetpack_sso_wpcom_gravatar_{HASH} 1 week or cleared after successful login Remembers URL of the Gravatar image to show on login page.
jetpack_sso_original_request 1 hour Stores the URL of the original login request.
jetpack_sso_nonce 10 minutes Used for nonce verification.

 

Stats

Cookie Name Duration Purpose
stnojs 2 days The Stats feature sets this admin-area-only cookie if the user requests to view stats reports without javascript turned on.

 

Registered on the site, but not connected to WordPress.com

Cookie Name Duration Purpose
tk_ai session Stores a randomly-generated anonymous ID. This is only used within the admin area and is used for general analytics tracking.

 

What if I don’t want to accept cookies?

You can block or restrict cookies set by any website – including si.network21.com – through the browser settings on each browser you use, on each device you use to access the Internet.

Keep in mind

Please be aware that some of our services, will not function if your browser does not accept cookies. However, you can allow cookies from specific websites by making them “trusted websites” in your Internet browser.

Last revision – May 3, 2018